Refsnäs Hamnförening Infomation Vision Styrelse Tjockö Slipen Bilder

VÄLKOMMEN TILL REFSNÄS HAMN

   

Räfsnäs hamn ägs av Norrtälje kommun men har drivits och förvaltats av Refsnäs hamnförening sedan 1994.


På årsstämman 2015 beslutades att hamnföreningen skulle säga upp avtalet med kommunen

eftersom kommunen trots år av påtryckningar valt att inte åtgärda allvarliga säkerhetsbrister i hamnen.


Den 1 april 2016 återgick ansvaret för drift och förvaltning av Räfsnäs hamn till Norrtälje kommun.
Beträffande ordningsregler i hamnen meddelar kommunen att den hamnordning som

antagits under hamnföreningen tid fortfarande gäller (se egen flik).


Hamnföreningen fortsätter att bevaka medlemmarnas intressen genom att

aktivt följa och påverka utvecklingen i hamnen.

Slipen på Tjockö är nu färdigställd och redo att börja användas.


ÅRSMÖTE 22/4 kl.14.00 i Barracken, Refsnäs